Vuốt mượt mà, bay thả ga:

Tải app ngay: Logo IOS, Android

https://www.vietnamairlines.com/vi/app

bay 

Trận hưởng trải nghiệm

với ứng dụng di động

của Vietnam Airlines

thuận tiện và trọn vẹn nhất

bay 

Tận hưởng trải nghiệm

với ứng dụng di động

của Vietnam Airlines

thuận tiện và trọn vẹn nhất

Tải App ngay!

Bạn có thể tìm các khu vực dịch vụ tại sân bay dễ dàng và thuận tiện với 67 bản đồ tại 9 sân bay trong nước và 58 sân bay quốc tế.

Bản đồ sân bay có chức năng định vị, chỉ dẫn hành khách tới các khu vực tại sân bay như quầy check-in, khu vực gửi hành lý, cửa khởi hành, nhà hàng, bãi đỗ xe.

Tra cứu bản đồ sân bay 

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG
http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Xem trực tuyến hoặc tải các chương trình giải trí vào thiết bị cá nhân để xem ngoại tuyến khi không có kết nối internet

Thưởng thức dịch vụ
giải trí trực tuyến

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG
http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Nâng tầm bảo mật với tính năng nhận diện khuôn mặt/dấu vân tay khi đăng nhập tài khoản hội viên Bông sen vàng.

Face/ Touch ID

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG
http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Quên đi nỗi lo “nhỡ xóa nhầm”! Toàn bộ thông tin ưu đãi, thông báo chính sách mới đều được lưu lại trên ứng dụng giúp bạn không bị bỏ lỡ bất cứ chương trình nào của VNA

Cập nhật ưu đãi nhanh nhất

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG
http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tra cứu và đặt vé trong một nốt nhạc với những ưu đãi đặc biệt được ưu tiên hiển thị đầu tiên. Ngoài ra, bạn có thể linh hoạt so sánh các mức giá, điều kiện vé bằng thao tác vuốt ngang, dọc với giao diện sắp xếp hình thẻ màu thông minh.

Mua vé đơn giản

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG
http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Giao diện mới hoàn toàn, hiển thị nội dung đầy đủ, thân thiện, bắt mắt; đặc biệt có thể linh hoạt tùy chỉnh màu sắc, sắp xếp thứ tự các mục theo ý muốn.

Thao tác vuốt, cuốn, chạm, trượt mượt mà, giúp bạn dễ dàng tra cứu bất kỳ thông tin nào liên quan đến lịch trình bay tại các điểm đến với 9 ngôn ngữ hiển thị.

Giao diện thân thiện

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG
http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Mua vé đơn giản

Tra cứu bản đồ sân bay 

Giao diện thân thiện

Cập nhật ưu đãi nhanh nhất

Thưởng thức dịch vụ giải trí trực tuyến

Face/ Touch ID

Mua vé đơn giản

Thưởng thức dịch vụ giải trí trực tuyến

Tra cứu bản đồ sân bay 

Cập nhật ưu đãi nhanh nhất

Giao diện thân thiện

Face/ Touch ID

Vuốt mượt mà, bay thả ga

Giao diện mới hoàn toàn, hiển thị nội dung đầy đủ, thân thiện, bắt mắt; đặc biệt có thể linh hoạt tùy chỉnh màu sắc, sắp xếp thứ tự các mục theo ý muốn.

Thao tác vuốt, cuốn, chạm, trượt mượt mà, giúp bạn dễ dàng tra cứu bất kỳ thông tin nào liên quan đến lịch trình bay tại các điểm đến với 9 ngôn ngữ hiển thị.

Giao diện thân thiện

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG
http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Nâng tầm bảo mật với tính năng nhận diện khuôn mặt/dấu vân tay khi đăng nhập tài khoản hội viên Bông sen vàng.

Face/ Touch ID

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG
http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Quên đi nỗi lo “nhỡ xóa nhầm”! Toàn bộ thông tin ưu đãi, thông báo chính sách mới đều được lưu lại trên ứng dụng giúp bạn không bị bỏ lỡ bất cứ chương trình nào của VNA

Cập nhật ưu đãi nhanh nhất

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG
http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tra cứu và đặt vé trong một nốt nhạc với những ưu đãi đặc biệt được ưu tiên hiển thị đầu tiên. Ngoài ra, bạn có thể linh hoạt so sánh các mức giá, điều kiện vé bằng thao tác vuốt ngang, dọc với giao diện sắp xếp hình thẻ màu thông minh.

Mua vé đơn giản

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG
http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Mua vé đơn giản

Giao diện thân thiện

Cập nhật ưu đãi nhanh nhất

Face/ Touch ID

Mua vé đơn giản

Cập nhật ưu đãi nhanh nhất

Giao diện thân thiện

Face/ Touch ID

Vuốt mượt mà, bay thả ga

Nâng tầm trải nghiệm cùng các tiện ích

Mua vé online
nhân hai dặm thưởng

Khám phá ngay >

Nâng hạng Thương gia,
nâng tầm trải nghiệm 

Trải nghiệm ngay >

Check in online tiết kiệm
thời gian không lo xếp hàng 

Làm thủ tục ngay >

Vietnam Airlines

Vận Tải Hàng Hóa

Trang Web Hàng Hóa

Email:

 Telesales@vietnamairlines.com

1900 1800 

Trung tâm chăm sóc Hội viên Bông Sen Vàng (24/7): 

1900 1100

Trung tâm chăm sóc khách hàng tại Việt Nam (24/7): 

Tải app ngay Ưu đãi liền tay

Giải Thưởng

© 2019 Vietnam Airlines JSC
Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP. Số 200 Nguyễn Sơn, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (+84-24) 38272289. Fax: (+84-24) 38722375.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0100107518, đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 01/01/2021, cấp bởi Sở KHĐT thành phố Hà Nội.