Các mức giá

Câu hỏi
 thường gặp

Điều kiện
Điều khoản

Khám phá
SỐ VIP, SỐ ĐẸP

500.000 VND

  • .Xem ngay

5 triệu

  • .  •  

Xem ngay

2 triệu

  • .


Xem ngay

1 triệu

  • .


Xem ngay

Số Tiến

Số Ngũ Quý

Số Phát tài, Phát lộc

Số Tam hoa kép đẹp

Số lặp đẹp

Số Tứ Quý đẹp

Số Tam hoa kép

Số lặp đẹp

Số Tứ Quý 

Số Tam hoa

Số lặp

Số Tam hoa

Số lặp

Số gánh

Số Tam hoa giữa

Số Tứ Quý

Số đẹp (5 Triệu) Số Tiến

90.151.34567

90.153.34567

901.55.34567

90.157.34567

90.121.12345

90.177.12345

 90.125.12345

90.127.12345

90.164.23456

901.66.23456

90.160.23456

90.162.23456

90.144.45678

901.46.45678

90.140.45678

90.142.45678

90.19.0.45678

9009.45.4567

90.148.45678

Quay lại Trang chủ

Số đẹp (5 Triệu) Ngũ Quý

90.154.22222 

90.104.22222

90.10.6.22222

90.15.0.22222

90.182.44444

900.97.00000

90.174.00000

90124.00000

901.69.11111

90.167.11111 

90.163.11111

90.165.11111

901.36.44444

901.38.44444

90.130.44444

90132.44444

Quay lại Trang chủ

901.86.44444

90180.44444

90182.44444

9010.333.999

9010.555.333

9010.555.888

9010.666.555

SỐ ĐẸP 5 triệu

90126.00000

90115.11111

 90156.22222

90188.44444

901.1777771

901.1999991 

901.66.83.2.38

901.1555551

9012.68.68.68

9015.93.93.93

9011.37.37.37

901.63.11111

Xem thêm

90.101.34567

90133.56789

90098.12345

90.112.23456

9014.99.33.66

Số đẹp (5 Triệu) Tứ Quý Đẹp

90.14.90.9999 

9014.09.6666

90.15.11.9999

90.15.80.6666

90.10.20.6666

90.15.05.6666

90.15.20.6666

90.10.45.6666

901.545.6666

90.156.0.6666

90.15.25.6666

90.15.40.6666

901.303.6666

90.1137.9999

90.15.31.9999

90.1551.9999

Quay lại Trang chủ

 90.1576.9999

90.1571.9999

90.1394.9999

90.1004.8888

90.1024.8888

90.1549.8888

90.15.84.8888

90.1064.8888

90.1084.8888

9009.57.6666

90.11.20.8888

Số đẹp (5 Triệu) Phát tài, Phát lộc

901.06.83038

901.06.83.5.38

901.06.86468

901.06.86.9.68

900.96.36.8.63

900.96.38483

900.96.38.9.83

900.98.36.363

900.98.38.4.83

900.98.38.9.83

900.98.36.8.36

900.98.36.8.63

901.08.68.0.86

9010.86.85.86

901.08.63036

901.08.63.5.36

Quay lại Trang chủ

90.11.686.168

901.16.83.2.38

901.16.83.7.38

Số đẹp (5 Triệu) Tam hoa kép đẹp

9012.888.666

9010.999.666

9013.333.777

9017.666.777

9013.666.333

9011.777.333

9012.999.333

90.16.333.555

90.18.333.777

901.8888.777

9011.888.555

9013.777.555

90.16.777.888

9017.999.888

9011.999.777

9014.777.666

9010.888.999

9011.555.999

9017.999.333

Quay lại Trang chủ

Số đẹp (5 Triệu) Số lặp đẹp

9009.66.55.33 

9009.66.77.33

9009.66.99.33

9010.33.99.55

90.13.73.73.73

9016.95.95.95

90.16.53.53.53

9010.55.33.66

9018.73.73.73

90.10.35.35.35

9017.97.97.97

9018.57.57.57

9009.66.33.88

9009.66.55.88

9009.55.88.55

9009.77.88.66

Quay lại Trang chủ

9014.55.33.99

900.999.66.77

9010.55.99.66

Số đẹp (2 Triệu) Tứ Quý đẹp

9014.11.7777

9009.64.7777

9009.69.7777

90.14.12.5555

9009.46.3333

9010.94.3333

9009.66.3333

9010.54.3333

90.135.0.7777 

9010.58.5555

90.15.32.7777

9010.53.5555

9010.73.5555

Quay lại Trang chủ

90.1254.7777

90.1294.7777

9019.31.7777

9010.12.7777

9010.52.7777

9010.93.5555

90.11.98.7777

9019.36.7777

9009.86.3333

9010.14.3333

9010.34.3333

9009.81.3333

90.11.93.7777

90.11.78.7777

90.111.3.7777

9010.92.7777

90.1376.5555

90.1250.5555

90.1230.5555

90.12.74.7777

 90.11.53.7777

 90.11.58.7777

Số đẹp (2 Triệu) Tam hoa kép

9010.333.444 

9010.888.444

9011.555.444

9010.111.555

90.15.999.111

9011.333.000

 9011.888.000

9017.333.111

90.16.222.333

9011.222.333

9013.555.111

9010.777.222

9010.222.777

9011.444.777

9010.444.666

9015.444.666

Quay lại Trang chủ

90.16.444.777

901.2222.999

9012.111.777

9011.999.222

9013.444.999

9012.555.000

9013.222.555

9012.333.111

9012.444.333

90.18.000.666

90.18.111.333

9012.888.111

901.3333.222

9014.555.222

9012.777.444 

9015.444.666

9013.999.444

9016.444.777

9010.000.888

9011.222.888

9014.999.000

9017.444.888

90.15.000.333

Số đẹp (2 Triệu) Số lặp đẹp

9009.44.11.77

9009.44.33.22

9009.44.33.77

9009.44.55.22

900.9438349

900.9454549

 900.9462649

900.9470749

900.9510159

900.9528259 

900.9496949

900.9502059

9009.44.99.22

9009.44.99.77

9010.11.33.44

9009.44.77.22

90.18.31.31.31

90.16.08.08.08

9013.60.60.60

Quay lại Trang chủ

Số đẹp (1 Triệu) Số Tứ Quý

9009.54.2222

9010.67.2222

9010.87.2222

90.1103.2222

90.11.04.0000

90.1225.0000

90.15.03.0000

9010.08.0000

9010.35.1111

9009.47.1111

9009.62.1111

9009.87.1111

9009.93.4444

9009.53.4444

9010.47.2222

9009.78.4444

90.10.46.4444

90.10.26.4444

9010.06.4444

Quay lại Trang chủ

Số đẹp (1 Triệu) Số Tam hoa

9009.483.666

9009.459.777

9009.461.777

9009.473.777

9009.475.333

9009.487.333

 9009.467.555

9009.479.555

9009.44.3.555

9009.471.666 

9009.481.555

9009.457.666

9009.475.888

9009.431.555

9009.485.777

9009.463.888

9009.562.555

9009.786.555

9009.510.999

Quay lại Trang chủ

9009.44.1.999

9009.508.999

9009.425.333

900.95.18.333

Số đẹp (1 Triệu) Số lặp đẹp

9009.44.39.39

9009.637.637

9009.652.652

9009.46.57.57

 90.122.85558

900.96.35553

 900.96.75557

9009.536.555

900.98.35553

900.98.75557

900.97.65556

900.97.85558

9009.923.923

9009.764.764

9009.672.672

9009.493.493

9009.45.3355

9009.46.83.83

90194.236.36

Quay lại Trang chủ

Số đẹp (500.000 VND) Số Tam hoa

9009.514.111 

9009.485.222

9009.497.222

9009.504.222

9009.479.000

9009.481.000

9009.493.000

9009.512.000

9009.495.111

9009.502.111 

9009.524.000

9009.483.111

9009.489.444

9009.560.444

9009.73.0.222

9009.477.444

9009.522.444

9009.508.444

9009.510.444

Quay lại Trang chủ

9009.427.444

9009.465.444

9009.558.444

9009.459.222

9009.554.222

9009.603.444

9009.598.000

9010.135.000

Số đẹp (500.000 VND) Số lặp

900.951.2233

900.951.4433

9009.70.2255

900.950.4455

900.970.6600

900.950.8800

 900.952.6611

9009.45.11.55

900.949.7722

900.951.0033 

900.949.3322

900.949.5522

900.951.0088

900.951.2288

9010.65.0066

900.949.1177

900.953.2299

900.951.4488

9009.54.66.22

Quay lại Trang chủ

Số đẹp (500.000 VND) Số gánh

900.94.37673

900.94.38483

900.94.38983

900.94.39293

900.94.31813

900.94.32123

900.94.32623

900.94.34243

900.94.36863

900.94.37173 

900.94.34743

900.94.35053

900.94.51315

900.94.51815

900.94.39793

900.94.50505

900.94.53435

900.94.52125

900.94.52625

Quay lại Trang chủ

Số đẹp (500.000 VND) Tam hoa giữa

900.97.45554

900.99.45554

90.179.50005

90.127.50005

900.97.05550

90.126.05550

900.96.15551

900.98.15551

900.96.30003

90.100.27772 

900.97.25552

90.126.25552

90.123.70007

900.98.70007

90.122.45554

90.120.60006

900.98.90009

900.97.80008

900.96.90009

Quay lại Trang chủ

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tôi có thể mua số thẻ đẹp để tặng người thân?

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tôi có thể mua số thẻ đẹp để tặng người thân?

Quý khách có thể mua số thẻ đẹp để tặng gia đình, bạn bè, người thân. Người được tặng có thể đã có thẻ Bông Sen Vàng hoặc chưa có thẻ Bông Sen Vàng. Quý khách cần chọn số thẻ và điền đúng mẫu dành cho khách "Đã là hội viên Bông Sen Vàng" hoặc "Chưa là hội viên Bông Sen Vàng

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tôi đã có thẻ Bông Sen Vàng. Tôi có thể mua số đẹp không? 

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tôi đã có thẻ Bông Sen Vàng. Tôi có thể mua số đẹp không? 

Quý khách có thể mua và đổi số thẻ Bông Sen Vàng đang có sang số thẻ đẹp.

03

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tôi có thể mua số thẻ Bông Sen Vàng đẹp (Số thẻ đẹp) ở đâu?

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tôi có thể mua số thẻ Bông Sen Vàng đẹp (Số thẻ đẹp) ở đâu?

Số thẻ Bông Sen Vàng đẹp được bán ra với mức giá nào?

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG
http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Số thẻ Bông Sen Vàng đẹp được bán ra với mức giá nào?

Số thẻ đẹp được bán với 8 mức giá: 500.000 đồng, 1 triệu đồng, 2 triệu đồng, 5 triệu đồng,
10 triệu đồng, 30 triệu đồng, 50 triệu đồng và 80 triệu đồng.

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tài khoản Bông Sen Vàng hiện tại có bị ảnh hưởng nếu tôi chuyển sang số đẹp? 

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tài khoản Bông Sen Vàng hiện tại có bị ảnh hưởng nếu tôi chuyển sang số đẹp? 

- Thông tin cá nhân, hạng thẻ, thời hạn thẻ, thông tin giao dịch trong tài khoản Bông Sen Vàng của Quý khách sẽ được giữ nguyên như trước khi đổi sang số thẻ đẹp.
- Vui lòng thông báo số thẻ mới nếu Quý khách sử dụng dịch vụ của các đối tác để việc cộng dặm và ưu đãi dịch vụ không bị gián đoạn.   

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tôi chưa đăng ký hội viên Bông Sen Vàng, vậy có được mua số đẹp?

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tôi chưa đăng ký hội viên Bông Sen Vàng, vậy có được mua số đẹp?

Quý khách chọn số thẻ đẹp và điền đầy đủ thông tin theo mẫu mua số thẻ đẹp dành cho khách "Chưa là hội viên Bông Sen Vàng". Chương trình sẽ tạo tài khoản Bông Sen Vàng với số thẻ Quý khách đã mua.

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Làm thế nào để thanh toán khi tôi đã chọn được số thẻ ưng ý?

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Làm thế nào để thanh toán khi tôi đã chọn được số thẻ ưng ý?

Sau khi chọn số thẻ đẹp và điền thông tin theo mẫu, Quý khách sẽ nhận được email hướng dẫn thanh toán từ Chương trình Bông Sen Vàng. 

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Sau bao lâu thì tôi có thẻ Bông Sen Vàng mới?

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Sau bao lâu thì tôi có thẻ Bông Sen Vàng mới?

Sau khi hoàn thành việc thanh toán, Quý khách sẽ nhận được email thông báo xác nhận. Thẻ Bông Sen Vàng mới sẽ được gửi đển Quý khách trong vòng 2 tuần.

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tôi có thể chọn số thẻ theo ý muốn, ngoài những số thẻ trong kho số đẹp không?

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tôi có thể chọn số thẻ theo ý muốn, ngoài những số thẻ trong kho số đẹp không?

Trường hợp Quý khách muốn 1 số thẻ khác, theo ý muốn, vui lòng điền Yêu cầu mua tại đây. Chương trình Bông Sen Vàng sẽ kiểm tra và báo lại Quý khách.

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Trường hợp có nhiều khách hàng cùng chọn 1 số thẻ thì xứ lý thế nào?

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Trường hợp có nhiều khách hàng cùng chọn 1 số thẻ thì xứ lý thế nào?

Một số thẻ đẹp có thể được nhiều người lựa chọn, Chương trình Bông Sen Vàng sẽ kiểm tra Yêu cầu mua số thẻ và ưu tiên xử lý cho khách hàng đầu tiên. Nếu khách hàng không thanh toán trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được hướng dẫn từ chương trình, quyền mua sẽ được chuyển cho khách hàng kế tiếp. Sau khi khách hàng hoàn tất thanh toán thì số thẻ đó sẽ không hiển thị trong kho số thẻ đẹp.

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tôi sở hữu số thẻ Bông Sen Vàng đẹp, tôi muốn chuyển cho người khác được không?

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tôi sở hữu số thẻ Bông Sen Vàng đẹp, tôi muốn chuyển cho người khác được không?

Số thẻ Bông Sen Vàng khi được cấp cho hội viên sẽ không được chuyển nhượng cho hội viên khác. Hội viên cần mua từ Chương trình Bông Sen Vàng khi muốn thay đổi số thẻ khác và chỉ được mua khi số thẻ đó chưa có người sử dụng.

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Điều kiện và Điều khoản

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Điều kiện và Điều khoản

04

ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN

- Hội viên đang có thẻ Bông Sen Vàng có thể mua số thẻ đẹp từ Chương trình Bông Sen Vàng. Số thẻ đẹp sẽ thay thế số thẻ cũ sau khi hội viên hoàn tất thanh toán.
- Khách hàng chưa có thẻ Bông Sen Vàng có thể chọn mua số thẻ đẹp. Chương trình Bông Sen Vàng sẽ tạo tài khoản cho khách với số thẻ đã mua.
- Khách hàng có thể mua số thẻ đẹp để tặng gia đình, bạn bè, người thân. Người được tặng có thể đã có thẻ Bông Sen Vàng hoặc chưa có thẻ Bông Sen Vàng.
- Thông tin cá nhân, hạng thẻ, thời hạn thẻ, thông tin giao dịch trong tài khoản Bông Sen Vàng của hội viên sẽ được giữ nguyên như trước khi đổi sang số thẻ đẹp.
- Sau khi hoàn thành việc thanh toán, khách hàng sẽ nhận được email thông báo xác nhận số thẻ đẹp. Thẻ Bông Sen Vàng mới được gửi đển địa chỉ khách hàng đăng ký trong vòng 2 tuần.
- Số thẻ đã mua không được hoàn trả trong mọi trường hợp.
- Số thẻ Bông Sen Vàng khi được cấp cho hội viên sẽ không được chuyển nhượng cho hội viên khác. Hội viên chỉ có thể mua từ Chương trình Bông Sen Vàng khi muốn đổi số thẻ khác nếu số thẻ đó chưa có người sử dụng.
- Giá bán số thẻ đẹp có thể thay đổi và được công bố trên trang web www.vietnamairlines.com mục Chương trình Bông Sen Vàng\Số thẻ đẹp.

Vietnam Airlines tự hào là Hãng hàng không quốc tế 4 sao

Xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Quý khách và bạn hàng!

Vận Tải Hàng Hóa

Trang Web Hàng Hóa

Email:

 Telesales@vietnamairlines.com

1900 1800 

Trung tâm chăm sóc Hội viên Bông Sen Vàng (24/7): 

1900 1100

Trung tâm chăm sóc khách hàng tại Việt Nam (24/7): 

Tải app ngay Ưu đãi liền tay

Giải Thưởng

© 2019 Vietnam Airlines JSC
Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP. Số 200 Nguyễn Sơn, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (+84-24) 38272289. Fax: (+84-24) 38722375.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0100107518, đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 01/01/2021, cấp bởi Sở KHĐT thành phố Hà Nội.

Đã là hội viên
Bông Sen Vàng

Chưa là hội viên
Bông Sen Vàng

Chưa là hội viên
Bông Sen Vàng

Đã là hội viên
Bông Sen Vàng

Quý khách đã chọn số thẻ

Yêu cầu mua số này

Tôi đồng ý với điều khoản và điều kiện của chương trình.
Mua cho bản thân
Mua cho người khác

Qúy khách vui lòng nhập đầy đủ các thông tin của bản thân hoặc người được tặng số thẻ đẹp để khởi tạo tài khoản:

Yêu cầu mua số này