Khám phá
SỐ VIP, SỐ ĐẸP

Điều kiện
Điều khoản

Câu hỏi
 thường gặp

Các mức giá

10 triệu

 • Tiến 6
 • Ngũ quý đẹp
Nhóm VIP4

Xem ngay

75 triệu

 • Bát quý
 • Số tiến  8
 • Thất quý đẹp
Nhóm VIP1

Xem ngay

50 triệu

 • Số tiến 7
 • Thất quý
 • Lục quý
Nhóm VIP2

Xem ngay

30 triệu

 • Lục quý
 • Phú quý
Nhóm VIP3

Xem ngay

01

CÁC MỨC GIÁ TỪ 20/01/2022

Giá Số thẻ VIP

(Chưa bao gồm VAT)

500.000 VND

 • Tam hoa
 • Số lặp
 • Số gánh
 • Tam hoa giữa
Số đẹp 4

Xem ngay

5 triệu

 • Số tiến 
 • Ngũ quý, Tứ quý 
 • Phát tài, phát lộc
 • Tam hoa
 • Số lặp
Số đẹp 1

Xem ngay

2 triệu

 • Số lặp
 • Tam hoa kép
 • Tứ quý đẹp
Số đẹp 2

Xem ngay

1 triệu

 • Tứ quý
 • Tam hoa
 • Số lặp
Số đẹp 3

Xem ngay

Giá số thẻ Đẹp

(Chưa bao gồm VAT)

SỐ VIP 75 triệu

02

DANH SÁCH SỐ THẺ VIP/ THẺ ĐẸP

Nhấn vào số thẻ mà Quý khách lựa chọn để gửi Yêu cầu mua

 90.18.666.888

901.666.88.66

SỐ VIP 50 triệu

 9017.555.555

9019.333.333

9010.777.777

  9019.0.88888

 9012.555.555

9019.2.88888

  9015.777.777

9014.333.333

9016.0.66666

9016.2.66666

9016.4.66666

SỐ VIP 30 triệu

 9010.222.222 

 9013.444.444

90.15.222.222

 90.18.444.444

90.16.111.111

  9017.000.000 

  9012.000.000

SỐ VIP 10 triệu

 90.123.55555

90.129.55555

 90141.33333

90145.33333

 90147.33333

90149.33333

 90094.55555

90096.55555

90140.88888

90142.88888

 90144.88888

90146.88888

9012.66.8888

 901.55.77777

90109.77777

 90.177.55555

90.179.55555

 90114.66666

90118.66666

90101.77777

90103.77777

90.18.666.333

9010.555.333

9014.999.555

9010.666.555

SỐ ĐẸP 5 triệu

90126.00000

90115.11111

 90156.22222

90188.44444

9009.88.55.99

901.1999991 

901.66.83.2.38

901.1555551

90.10.93.93.93

9015.93.93.93

9009.63.63.63

901.63.11111

Xem thêm

90.101.34567

9009.52.5678

90098.12345

90.112.23456

9014.99.33.66

SỐ ĐẸP 2 triệu

9014.58.3333

9009.66.11.33

9010.51.51.51

90.1330.7777

 9009.55.00.55

90.18.777.000

900.999.44.22

9013.777.000

9009.55.00.55

9009.88.11.99

9009.99.66.22

9010.00.88.66

90.10.64.64.64

9015.51.51.51

90.10.51.51.51

901.362.1.263

9012.84.84.84

9017.13.13.13

9015.80.80.80

90.18.15.15.15

901.261.2.162

90.15.000.333

901.236.8.632

Xem thêm

SỐ ĐẸP 1 triệu

90.1942.0000

9009.46.95.95

9012.44.2222

9009.73.4444

9009.506.333

9009.453.999

9009.514.666

9009.429.555

900.94.95559

90096.333.99

900.94.75557

9009.47.99.66

 900.94.35553

 9009.42.55.66

90.124.65556

Xem thêm

9014.72.67.67

9009.816.816

9009.612.612

 9009.617.617

 9009.518.815

9009.523.325

 9009.503.305

9009.516.615

SỐ ĐẸP 500.000 VND

 9009.829.000

 9012.431.000

 9009.433.111

9009.445.111

 9009.439.444

9009.453.444 

9009.435.222

  9009.461.222

901.77.30003

90.177.50005

90.100.67276

90.121.90009

9009.46.11.33

 9019.422.111

9009.456.365

90.174.25552

 900.94.31.3.13

 900.94.96.8.69

9009.47.99.11

900.94.92.6.29

9009.54.22.77

 9009.6.54245

 90094.58.9.85

Xem thêm

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tôi có thể mua số thẻ đẹp để tặng người thân?

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tôi có thể mua số thẻ đẹp để tặng người thân?

Quý khách có thể mua số thẻ đẹp để tặng gia đình, bạn bè, người thân. Người được tặng có thể đã có thẻ Bông Sen Vàng hoặc chưa có thẻ Bông Sen Vàng. Quý khách cần chọn số thẻ và điền đúng mẫu dành cho khách "Đã là hội viên Bông Sen Vàng" hoặc "Chưa là hội viên Bông Sen Vàng

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tôi đã có thẻ Bông Sen Vàng. Tôi có thể mua số đẹp không? 

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tôi đã có thẻ Bông Sen Vàng. Tôi có thể mua số đẹp không? 

Quý khách có thể mua và đổi số thẻ Bông Sen Vàng đang có sang số thẻ đẹp.

03

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tôi có thể mua số thẻ Bông Sen Vàng đẹp (Số thẻ đẹp) ở đâu?

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tôi có thể mua số thẻ Bông Sen Vàng đẹp (Số thẻ đẹp) ở đâu?

Số thẻ Bông Sen Vàng đẹp được bán ra với mức giá nào?

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG
http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Số thẻ Bông Sen Vàng đẹp được bán ra với mức giá nào?

Từ ngày 20/01/2022, số thẻ đẹp được bán với 8 mức giá: 500.000 đồng, 1 triệu đồng, 2 triệu đồng, 5 triệu đồng, 10 triệu đồng, 30 triệu đồng, 50 triệu đồng và 75 triệu đồng (Giá chưa bao gồm VAT).

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tài khoản Bông Sen Vàng hiện tại có bị ảnh hưởng nếu tôi chuyển sang số đẹp? 

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tài khoản Bông Sen Vàng hiện tại có bị ảnh hưởng nếu tôi chuyển sang số đẹp? 

Thông tin cá nhân, hạng thẻ, thời hạn thẻ, thông tin giao dịch trong tài khoản Bông Sen Vàng của Quý khách sẽ được giữ nguyên như trước khi đổi sang số thẻ đẹp.
Vui lòng thông báo số thẻ mới nếu Quý khách sử dụng dịch vụ của các đối tác để việc cộng dặm và ưu đãi dịch vụ không bị gián đoạn.   

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tôi chưa đăng ký hội viên Bông Sen Vàng, vậy có được mua số đẹp?

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tôi chưa đăng ký hội viên Bông Sen Vàng, vậy có được mua số đẹp?

Quý khách chọn số thẻ đẹp và điền đầy đủ thông tin theo mẫu mua số thẻ đẹp dành cho khách "Chưa là hội viên Bông Sen Vàng". Chương trình sẽ tạo tài khoản Bông Sen Vàng với số thẻ Quý khách đã mua.

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Làm thế nào để thanh toán khi tôi đã chọn được số thẻ ưng ý?

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Làm thế nào để thanh toán khi tôi đã chọn được số thẻ ưng ý?

Sau khi chọn số thẻ đẹp và điền thông tin theo mẫu, Quý khách sẽ nhận được email hướng dẫn thanh toán từ Chương trình Bông Sen Vàng. 

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Sau bao lâu thì tôi có thẻ Bông Sen Vàng mới?

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Sau bao lâu thì tôi có thẻ Bông Sen Vàng mới?

Sau khi hoàn thành việc thanh toán, Quý khách sẽ nhận được email thông báo xác nhận. Thẻ Bông Sen Vàng mới sẽ được gửi đển Quý khách trong vòng 2 tuần.

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tôi có thể chọn số thẻ theo ý muốn, ngoài những số thẻ trong kho số đẹp không?

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tôi có thể chọn số thẻ theo ý muốn, ngoài những số thẻ trong kho số đẹp không?

Trường hợp Quý khách muốn 1 số thẻ khác, theo ý muốn, vui lòng điền Yêu cầu mua tại đây. Chương trình Bông Sen Vàng sẽ kiểm tra và báo lại Quý khách.

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Trường hợp có nhiều khách hàng cùng chọn 1 số thẻ thì xứ lý thế nào?

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Trường hợp có nhiều khách hàng cùng chọn 1 số thẻ thì xứ lý thế nào?

Một số thẻ đẹp có thể được nhiều người lựa chọn, Chương trình Bông Sen Vàng sẽ kiểm tra Yêu cầu mua số thẻ và ưu tiên xử lý cho khách hàng đầu tiên. Nếu khách hàng không thanh toán trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được hướng dẫn từ chương trình, quyền mua sẽ được chuyển cho khách hàng kế tiếp. Sau khi khách hàng hoàn tất thanh toán thì số thẻ đó sẽ không hiển thị trong kho số thẻ đẹp.

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tôi sở hữu số thẻ Bông Sen Vàng đẹp, tôi muốn chuyển cho người khác được không?

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Tôi sở hữu số thẻ Bông Sen Vàng đẹp, tôi muốn chuyển cho người khác được không?

Số thẻ Bông Sen Vàng khi được cấp cho hội viên sẽ không được chuyển nhượng cho hội viên khác. Hội viên cần mua từ Chương trình Bông Sen Vàng khi muốn thay đổi số thẻ khác và chỉ được mua khi số thẻ đó chưa có người sử dụng.

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Điều kiện và Điều khoản

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Điều kiện và Điều khoản

04

ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN

- Hội viên đang có thẻ Bông Sen Vàng có thể mua số thẻ đẹp từ Chương trình Bông Sen Vàng. Số thẻ đẹp sẽ thay thế số thẻ cũ sau khi hội viên hoàn tất thanh toán.
- Khách hàng chưa có thẻ Bông Sen Vàng có thể chọn mua số thẻ đẹp. Chương trình Bông Sen Vàng sẽ tạo tài khoản cho khách với số thẻ đã mua.
- Khách hàng có thể mua số thẻ đẹp để tặng gia đình, bạn bè, người thân. Người được tặng có thể đã có thẻ Bông Sen Vàng hoặc chưa có thẻ Bông Sen Vàng.
- Thông tin cá nhân, hạng thẻ, thời hạn thẻ, thông tin giao dịch trong tài khoản Bông Sen Vàng của hội viên sẽ được giữ nguyên như trước khi đổi sang số thẻ đẹp.
- Sau khi hoàn thành việc thanh toán, khách hàng sẽ nhận được email thông báo xác nhận số thẻ đẹp. Thẻ Bông Sen Vàng mới được gửi đển địa chỉ khách hàng đăng ký trong vòng 2 tuần.
- Số thẻ đã mua không được hoàn trả trong mọi trường hợp.
- Số thẻ Bông Sen Vàng khi được cấp cho hội viên sẽ không được chuyển nhượng cho hội viên khác. Hội viên chỉ có thể mua từ Chương trình Bông Sen Vàng khi muốn đổi số thẻ khác nếu số thẻ đó chưa có người sử dụng.
- Giá bán số thẻ đẹp có thể thay đổi và được công bố trên trang web www.vietnamairlines.com mục Chương trình Bông Sen Vàng\Số thẻ đẹp.

Vietnam Airlines tự hào là Hãng hàng không quốc tế 4 sao

Xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Quý khách và bạn hàng!

Vận Tải Hàng Hóa

Trang Web Hàng Hóa

Email:

 Telesales@vietnamairlines.com

1900 1800 

Trung tâm chăm sóc Hội viên Bông Sen Vàng (24/7): 

1900 1100

Trung tâm chăm sóc khách hàng tại Việt Nam (24/7): 

Tải app ngay Ưu đãi liền tay

Giải Thưởng

© 2019 Vietnam Airlines JSC
Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP. Số 200 Nguyễn Sơn, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (+84-24) 38272289. Fax: (+84-24) 38722375.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0100107518, đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 01/01/2021, cấp bởi Sở KHĐT thành phố Hà Nội.

Chưa là Hội viên
Bông Sen Vàng

Đã là Hội viên
Bông Sen Vàng

Chưa là Hội viên
Bông Sen Vàng

Đã là Hội viên
Bông Sen Vàng

Quý khách đã chọn số thẻ

Yêu cầu mua số này

Tôi đồng ý với điều khoản và điều kiện của chương trình
Mua cho bản thân
Mua cho người khác

9999999999

- Giá 10 Triệu VND

Yêu cầu mua số này

Tôi đồng ý với điều khoản và điều kiện của chương trình.
Mua cho bản thân
Mua cho người khác

Qúy khách vui lòng nhập đầy đủ các thông tin của bản thân hoặc người được tặng số thẻ đẹp để khởi tạo tài khoản:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, tincidunt scelerisque sapien. Quisque commodo orci at odio aliquet pretium. Sed faucibus eget turpis tincidunt tincidunt. Maecenas vel lorem finibus

Lorem ipsum dolor sit amet

Điều khoản và điều kiện:

Đã là Hội viên
Bông Sen Vàng

Đã là Hội viên
Bông Sen Vàng

Yêu cầu mua số này

Tôi đồng ý với điều khoản và điều kiện của chương trình
Mua cho bản thân
Mua cho người khác

Qúy khách vui lòng nhập đầy đủ các thông tin của bản thân hoặc người được tặng số thẻ đẹp để khởi tạo tài khoản:

Chọn số thẻ cần mua

Chưa là Hội viên
Bông Sen Vàng

Chưa là Hội viên
Bông Sen Vàng

Yêu cầu mua số này

Tôi đồng ý với điều khoản và điều kiện của chương trình
Mua cho bản thân
Mua cho người khác